Monday 

6:15am - Total Body 💦

7:15am - Total Body 💦

9:00am - Total Body 💦

12:00pm - Total Body💦

3:45pm - Total Body 💦

4:45pm - Total Body 💦

6:00pm - Total Body 💦

Tuesday

6:15am - Upper Body Pump 💪

8:00am - Upper Body Pump 💪

8:00am - Upper Body Pump 💪

3:45pm Upper Body Pump 💪

4:45pm Upper Body Pump 💪

6:00pm Upper Slow Pump 💪

7:00pm - Upper Body Pump 💪 

 

Wednesday 

5:15am - Total Body 💦

6:15am - Total Body 💦

7:15am - Total Body 💦

9:00am - Total Body 💦

3:45pm - Core & Boxing 🥊

4:45pm - Total Body 💦

6:00pm - Total Body 💦

7:00pm - Total Body 💦

 

Thursday 

6:15am - Lower Body Pump 🦵 

8:00am - Lower Body Pump 🦵 

9:00am - Lower Body Pump 🦵

3:45pm - Lower Body Pump 🦵

4:45pm - Total Body 💦

6:00pm - Lower Slow Pump 🦵  

7:00pm - Lower Body Pump 🦵

Friday 

6:15am - Total Body 💦

8:00am- Total Body 💦

9:00am - Total Body 💦

12:00pm - Total Body 💦

3:45pm - Total Body 💦

6:30pm - Total Body 💦

Saturday

7:00am - Total Body💦

8:00am - Total Body💦

9:00am- Total Body 💦

10:00am- Total Body 💦

Sunday

10:00 am  - Open Gym Tabata Challenge 😀